miércoles, 24 de junio de 2020

ZERBITZUEN ARAUAK (UDA)/ NORMAS DEL SERVICIO (VERANO)


ULTZAMAKO LARRAINTZARKO BENTAREN LIBURUTEGIKO ZERBITZUEN ARAUAK (UDA)

Liburuak maileguan hartu eta itzuli ahal izango dira, aldez aurreko hitzorduaren sistema baten bidez: posta elektronikoz eskatu ahal izango da liburutegia@ultzama.es helbidera idatziz edo 948306747 telefonora deituz astelehenetik ostiralera, 10:30-13:30 bitartean.

Liburutegia itxita oporrengatik itxita egongo da: uztailaren 20tik-31ra eta abuztuaren 10etik-21era

Liburu bat maileguan hartzeko:

• Nahi den liburua adierazi (https://ultzamakoliburutegia.blogspot.com) blogean eta liburutegiko sare sozialetan eskuragarri dauden gomendio eta nobedadeen aukeraketa bat eskaintzen da, eta nahi dutenek liburutegiko katalogo osoa ere eskatu ahal izango du kontsultarako, blogean edo emailez bidaliko zaion Excel dokumentu batean).

• Liburuak astearte eta ostegunetan jaso ahalko dira 10:30-13:30 liburuzainarekin adostutako orduan.

• Zentro zibikoko atea itxita egonen da, eta adostutako ordu zehatzean, irekiko du liburuzainak, behin berak lekua/distantzia uzterakoan, atean utziko duen kaxatik hartu beharko duzu liburua.

• Mailegatzeko epeak ohikoak dira: hiru aste eta gehienez hiru liburu.

• Liburua astelehenetik ostiralera itzuli beharko da 10:30-13:30 tartean, eta aurrez abisatu, ordua zehazteko. Liburua, sarreran egonen den “itzulketak” jarriko duen kaxa batean utzi beharko da.

• Itzultzen diren liburuak berrogeialdian egongo dira hamabost egunez. Liburuzainak distantzia bermatzeko du esleitzen zaizun orduaren eta hurrengo baten artean 10minutuko tartea ziurtatuko du gutxienez. Emandako orduan agertu, puntuala izan zaitezen eskatzen dizugu.

Gogorarazi nahi dugu, bestalde, liburutegiko blogak, sare sozialek eta udalaren webguneak gomendioak eta baliabideak eskaintzen jarraitzen dutela astero, etxetik kultur baliabide desberdinak (liburuak, filmak, etab.) libreki gozatzen jarraitzeko. Pixkanaka lan-erritmoa berreskuratzen joatea espero dugu, eta ahal den neurrian erabiltzaile guztien eskura egotea.

NORMAS DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA DEL CENTRO CÍVICO VENTA DE LARRAINTZAR DE ULTZAMA (VERANO)

Podrán prestarse y devolver libros mediante un sistema de cita previa. Esta se podrá solicitar por correo electrónico escribiendo a liburutegia@ultzama.es o llamando al teléfono 948306747 de lunes a viernes, de 10:30 a 13:30 horas.

La biblioteca permanecerá cerrada por vacaciones del 20 al 31 de julio y del 10 al 21 de agosto

Para pedir un libro en préstamo:

• Indicar el libro que se desee (en el blog de la biblioteca https://ultzamakoliburutegia.blogspot.com- y en las redes sociales de la biblioteca se ofrecerá una selección de recomendaciones y novedades disponibles, y quien lo desee podrá solicitar el catálogo completo de la biblioteca para su consulta, en el blog o en un documento Excel que se le enviará por email).
• Los libros se podrán recoger de lunes a viernes de 10:30 a 13:30 a la hora acordada con el bibliotecario.
• La puerta del centro cívico permanecerá cerrada y, a la hora acordada, se podrá recoger el libro que el bibliotecario habrá dejado en una caja dispuesta en dicha puerta, con el objeto de mantener la distancia adecuada.
• Los plazos de préstamo son los habituales: tres semanas y un máximo de tres libros. • Los libros deberán ser devueltos de lunes a viernes de 10:30 a 13:30 horas, tras avisar con antelación para determinar la hora. El libro deberá depositarse en una caja de "devoluciones" situada en la entrada.
• Los libros que se devuelvan permanecerán en cuarentena durante quince días. El bibliotecario garantizará un intervalo mínimo de 10 minutos entre la hora asignada a cada usuario y el siguiente. Se ruega, por ello, comparecer con puntualidad a la cita.

Recordamos que el blog de la biblioteca, las redes sociales y la web municipal siguen ofreciendo recomendaciones y recursos semanales para seguir disfrutando libremente de los diferentes recursos culturales (libros, películas, etc.) desde casa. Esperamos que el ritmo de trabajo vaya recuperándose paulatinamente y estar pronto a disposición de todos los usuarios en la medida de lo posible.

No hay comentarios:

Publicar un comentario